Tarieven

 

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ geschiedt op basis van een diagnose en u heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de klachten en de ernst ervan, wordt een kort (+/- 5 sessies), middel (+/- 8 sessies), intensief of chronisch (+/- 11 sessies) traject toegekend. Sessies duren 45 minuten, de overige 15 minuten zijn bestemd voor administratieve bezigheden. De tarieven voor de trajecten in de Basis GGZ 2020 zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn als volgt:

Kort  (maximaal 294 minuten)        € 503,47

Middel  (maximaal 495 minuten)      €853,38

Intensief  (maximaal 750 minuten)    €1.383,65

Chronisch  (maximaal 750 minuten)  €1.330,98

Onvolledig behandeltraject  (maximaal 120 minuten)  € 219,78

Overige psychische klachten die niet vergoed worden vanuit de basis verzekering per consult  €110,27

Let op: Het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook de telefonische intake, administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject en vormen zowel directe als indirecte tijd. Alle behandelingen in de Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, houd er rekening mee dat uw eigen risico van €385 volledig aangesproken wordt. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal uw verzekeraar dit met u verrekenen. U ontvangt de facturen voor uw behandeling van uw behandelaar en dient deze zelf in bij uw eigen zorgverzekeraar. Het Noorden houdt een betalingstermijn van twee weken aan, wanneer u zo snel als mogelijk uw factuur indient bij uw verzekeraar heeft deze voldoende tijd om uw te vergoeden en kunt u vervolgens de factuur voor de behandeling betalen.

 

 

Gecontracteerde zorg

In het huidige zorgstelsel en de GGZ sluiten zorgaanbieders contracten af met zorgverzekeraars of zij werken contractvrij. Het Noorden heeft een contract afgesloten voor 2019 en 2020 met DSW, Stad Holland, In Twente, Ditzo, de Amersfoortse, Zorg en Zekerheid, Eno, PNO, VVAA, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect en ONVZ. Wanneer u hier verzekerd bent, wordt uw behandeling in de Basis GGZ bij Het Noorden 100% vergoed.

 

Ongecontracteerde zorg

Buiten deze zorgverzekeraars werkt Het Noorden op contractvrije basis. Uw behandeling in de Basis GGZ wordt alsnog vergoed, maar de hoogte van die vergoeding is afhankelijk van uw polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt 100% van het tarief vergoed. Bij natura- of combinatie polissen ligt het vergoedingspercentage tussen de 70% en 85%. Het Noorden hanteert in de Basis GGZ het NzA tarief, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Vraag goed na wat uw zorgverzekeraar verstaat onder het door hen gehanteerde tarief, want dit kan afwijken van het NZa tarief. Voor meer informatie over contractvrij werken in de GGZ wordt u verwezen naar de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/.

Let op: Vraag voor u in behandeling gaat bij Het Noorden goed na welke polisvoorwaarden u heeft en wat de vergoedingspercentages en tarieven zijn, zodat u niet voor verassingen komt te staan later in het traject!

 

Hinderpaalcriterium

Als uw verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat u toch recht heeft op een hogere vergoeding; hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zó laag mag zijn dat dit u belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan u bij uw zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. Praktijk Het Noorden kan u op aanvraag een format toezenden die u bij uw aanvraag kunt gebruiken.

 

 

Tarieven Jungiaanse Therapie

Jungiaanse Therapie bij Het Noorden wordt niet vergoed, zij is gericht op zelfontwikkeling. Werkgevers zijn vaak wel bereid bij te dragen aan zelfontwikkelingstrajecten. Ook zijn de kosten voor zelfstandigen op te voeren als studiekosten. Sessies duren 50 minuten, de overige 10 minuten zijn voor administratieve bezigheden. Het particuliere tarief per sessie is €90, dit is exclusief 21% BTW, het zakelijk tarief per sessie is €110, exclusief 21% BTW.

 

Tarieven Zandspel & Droomanalyse

Zandspel sessies en losse droomanalyses worden niet vergoed. De sessies komen voor eigen rekening. Sessies duren 75 minuten. Het particuliere tarief per sessie is €90.

 

Tarieven Relatietherapie

Bij problemen binnen uw relatie kunt u bij Het Noorden terecht voor relatietherapie. Soms komt het voor dat ingesleten patronen binnen een relatie voor problemen zorgen. Deze patronen zijn vaak een herhaling van oude manieren van omgaan met anderen, we doen immers zoals ons geleerd is. Relatietherapie richt zich op het inzichtelijk maken van deze patronen en het effect ervan, waarna er meestal gewerkt wordt aan nieuwe manieren van met elkaar omgaan. Een relatiegesprek duurt 90 minuten, het tarief is €150 per gesprek. In de meeste gevallen zijn er gemiddeld vier tot acht gesprekken nodig.

 

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden, erna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show uurtarief van €50. U ontvangt een factuur hiervoor thuis gestuurd, deze kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar.