Tarieven

Tarieven Generalistische Basis GGZ

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ geschiedt op basis van een Zorgprestatiemodel. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Sessies duren ongeveer 50 minuten, met 10 minuten uitwerk of administratietijd. De tarieven zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn over het algemeen zijn voor 2024 als volgt:

Behandeling per 60 minuten: €161,46

Diagnostiek per 60 minuten: €183,44

Gecontracteerde zorg

In het huidige zorgstelsel en de GGZ sluiten zorgaanbieders contracten af met zorgverzekeraars of zij werken contractvrij. Het Noorden heeft contracten afgesloten voor 2024 met DSW, Stad Holland, In Twente, Achmea Agis Groep (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland) en Zorg en Zekerheid. Wanneer u hier verzekerd bent, wordt uw behandeling in de Basis GGZ bij Het Noorden 100% vergoed. Houd rekening met het verplichte eigen risico dat geldt binnen de GGZ en dat u elk jaar eerst kwijt bent voor er vergoed zal worden. Het eigen risico staat in 2024 op €385.

Ongecontracteerde zorg

Buiten deze zorgverzekeraars werkt Het Noorden op contractvrije basis. Uw behandeling in de Basis GGZ wordt alsnog vergoed, maar de hoogte van die vergoeding is afhankelijk van uw polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft wordt 100% van het tarief vergoed. Bij natura- of combinatie polissen ligt het vergoedingspercentage tussen de 70% en 85%. Het Noorden hanteert in de Basis GGZ het NzA tarief, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Vraag goed na wat uw zorgverzekeraar verstaat onder het door hen gehanteerde tarief, want dit kan afwijken van het NZa tarief. Voor meer informatie over contractvrij werken in de GGZ wordt u verwezen naar de volgende website: https://contractvrijepsycholoog.nl/ggz/.

Let op: Vraag voor u in behandeling gaat bij Het Noorden goed na welke polisvoorwaarden u heeft en wat de vergoedingspercentages en tarieven zijn en check uw eigen risico, zodat u niet voor verassingen komt te staan later in het traject!

Tarieven Jungiaans georiënteerde therapie

Jungiaans georiënteerde therapie bij Het Noorden wordt niet vergoed, zij is gericht op zelfontwikkeling. Werkgevers zijn vaak bereid bij te dragen aan zelfontwikkelingstrajecten. Ook zijn de kosten voor zelfstandigen op te voeren als studie- of vormingskosten. Sessies duren 50 minuten, de overige 10 minuten zijn voor administratieve bezigheden. Het tarief in 2024 per sessie is €98, per 1 januari 2025 gaat het tarief omhoog naar €105 per sessie .

Tarieven Zandspel & Droomanalyse

Zandspel sessies en eenmalige droomanalyse worden niet vergoed. De sessies komen voor eigen rekening. Sessies duren 75 minuten. Het tarief per sessie is €100.

Tarieven Relatietherapie

Bij problemen binnen uw relatie kunt u bij Het Noorden terecht voor relatietherapie. Soms komt het voor dat ingesleten patronen binnen een relatie voor problemen zorgen. Deze patronen zijn vaak een herhaling van oude manieren van omgaan met onszelf en anderen, we doen immers zoals ons geleerd is. Relatietherapie richt zich op het inzichtelijk maken van deze patronen en het effect ervan, waarna er meestal gewerkt wordt aan nieuwe manieren van met elkaar omgaan. Een relatiegesprek duurt 90 minuten, het tarief is €150 per gesprek. In de meeste gevallen zijn er gemiddeld vier tot acht gesprekken nodig.

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden, erna wordt de afspraak gerekend en geldt een no-show uurtarief van €50. U ontvangt een factuur hiervoor thuis gestuurd, deze kan niet ingediend worden bij uw verzekeraar.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.