School voor Schaduwwerk

Shadowwork is the Art of Tending the Flame through the Dark

De School voor Schaduwwerk is een plek waar we ons in het donker begeven. Het is een plek waar we op reis gaan door Terra Incognita en we het onbekende gezicht van onszelf ontdekken.

Schaduwwerk is wijs worden in je eigen dubbelheid, in je eigen gespletenheid. Het is leren dansen met dat wat er in je is, dat wat écht is, zonder oordeel, zonder verwachting. Met open armen en een grote portie acceptatie. De Schaduw is dat wat we aan het worden zijn. In de Schaduw zit een hoop levensenergie. Werken met de Schaduw brengt ons in contact met de Inner Flame, want om écht met het donker te zijn hebben we een krachtig zelfbewustzijn nodig.

´´Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will
call it faith´´
Carl Gustav Jung

Schaduwwerk training ´´Het Goud van Vrouw Holle´´, start woensdag 14 februari 2024. Klik op de tab hieronder.

De Schaduw

De schaduw is dat deel van onszelf dat onbewust is. Het is niet ‘een beetje onbewust’, we zijn er daadwerkelijk blind voor: het ligt in onze schaduw. De schaduw omvat dat wat afgescheiden is geraakt van of nog niet erkend is door ons bewuste zelf- en wereldbeeld. Denk aan negatief beoordeelde trekken als jaloezie, hebzucht, afkeer of egocentrisme. Maar ook potentieel vruchtbare trekken die door omstandigheden niet mochten of konden zijn: creativiteit, vurigheid, nieuwsgierigheid, verlegenheid, openheid, avontuurlijkheid, spiritualiteit of juist nuchterheid. Wat in onze schaduw ligt, is zowel cultureel als door opvoeding en de levensloop bepaald. 

” Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien. “
Carl Gustav Jung

Schaduwwerk is de zoektocht naar het ‘andere’ zelf. Het is naar je leven kijken en dit plaatje zien als spiegelbeeld van je ‘nog onbekende zelf’. Waar het toe leidt? Meer jezelf worden, ruimhartiger, mild, ook naar anderen. Hierdoor kun je met meer aandacht aanwezig kunt zijn en open in het leven staan.

Hoe doe je dat, werken met je schaduw?

De schaduw laat zich niet direct zien, maar toont zich indirect in ons leven, ons gedrag en gewoonten, maar vooral in onze emoties. In wat ons raakt, of juist tegenstaat. Door die onder de loep te nemen, gaan we patronen herkennen. We gaan als het ware met ons innerlijk in gesprek.

We observeren, bekijken, voelen, tasten, ruiken en proeven wat daar is, zonder te hoeven begrijpen, beoordelen of veranderen. Dan komt er ruimte en ontspanning. Helderheid volgt. Zo geven we bestaansruimte aan de weggestopte onzekerheden, angsten en talenten en kunnen we ze integreren. Schaduwwerk maakt helder, nuchter. Het maakt dat we onze maskers makkelijker herkennen en kunnen laten vallen. Het maakt ongekunsteld. Onbevreesd. Nuchter. En vooral: mild en bedeesd. Zo groeit niet alleen onze zelfkennis, maar ook onze goedhartigheid. We oordelen minder. Dat is de weg naar het herstel van de verbinding. De vruchten zijn tevredenheid, balans, harmonie en liefde voor wat is.

Juiste houding voor Schaduwwerk

  • Toestaan wat er is zonder oordeel
  • Durven voelen wat iets in ons oproept, zowel in onze emoties als ons lichaam
  • Ermee zijn, tijd nemen 
  • De Goede Moeder in onszelf activeren om het te kunnen omarmen
  • Begrip van polariteiten

Training Schaduwwerk

De basis training ´´In de As Blazen – Schaduwwerk als Weg naar de Innerlijke Vlam´´ staat op dit moment gepland voor de eerste helft van 2024. We werken hierin met het verhaal Assepoester.  

Sfeerimpressie

Wat leert Schaduwwerk je?

Zelfreflectie ontwikkelen

De confrontatie met jezelf aangaan

De nachtkrachten in jezelf ontdekken

Je innerlijk landschap verkennen, afdalen in jezelf

Je aandacht richten en je hoofd leegmaken

Leren jezelf te zien vanuit een ruimer perspectief

Observeren, niet oordelen, mild zijn

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.