School voor Schaduwwerk

De School voor Schaduwwerk is een plek waar zelfonderzoek en groepswerk centraal staan. Een school waar je jezelf leert kennen.

De Schaduw

Werken met je schaduw is werken aan integratie. De schaduw is dat deel van onszelf dat onbewust is. Het is niet ‘een beetje onbewust’, we zijn er daadwerkelijk blind voor: het ligt in onze schaduw. De schaduw omvat dat wat afgescheiden is geraakt van of nog niet erkend is door ons bewuste zelf- en wereldbeeld. Denk aan negatief beoordeelde trekken als jaloezie, hebzucht, afkeer of egocentrisme. Maar ook potentieel vruchtbare trekken die door omstandigheden niet mochten of konden zijn: creativiteit, vurigheid, nieuwsgierigheid, verlegenheid, openheid, avontuurlijkheid, spiritualiteit of juist nuchterheid. Wat in onze schaduw ligt, is zowel cultureel als door opvoeding en de levensloop bepaald. Jung zei: Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen licht laten zien.

Schaduwwerk is de zoektocht naar het ‘andere’ zelf. Het is naar je leven kijken en dit plaatje zien als spiegelbeeld van je ‘nog onbekende zelf’. Waar het toe leidt? Meer jezelf worden, ruimhartiger, mild, ook naar anderen. Hierdoor kun je met meer aandacht aanwezig kunt zijn en open in het leven staan.

 

Hoe doe je dat, werken met je schaduw?

De schaduw laat zich niet direct zien, maar toont zich indirect in ons leven, ons gedrag en gewoonten, maar vooral in onze emoties. In wat ons raakt, of juist tegenstaat. Door die onder de loep te nemen, gaan we patronen herkennen. We gaan als het ware met ons innerlijk in gesprek.

We observeren, bekijken, voelen, tasten, ruiken en proeven wat daar is, zonder te hoeven begrijpen, beoordelen of veranderen. Dan komt er ruimte en ontspanning. Helderheid volgt. Zo geven we bestaansruimte aan de weggestopte onzekerheden, angsten en talenten en kunnen we ze integreren. Schaduwwerk maakt helder, nuchter. Het maakt dat we onze maskers makkelijker herkennen en kunnen laten vallen. Het maakt ongekunsteld. Onbevreesd. Nuchter. En vooral: mild en bedeesd. Zo groeit niet alleen onze zelfkennis, maar ook onze goedhartigheid. We oordelen minder. Dat is de weg naar het herstel van de verbinding. De vruchten zijn tevredenheid, balans, harmonie en liefde voor wat is.

Evenementen

De school organiseert themadagen en trainingen. Zie onder Evenementen welke activiteiten er binnenkort gepland staan.

Sfeerimpressie

Wat leer je bij de School voor Schaduwwerk?

Zelfreflectie ontwikkelen

De confrontatie met jezelf aangaan

De nachtkrachten in jezelf ontdekken

Je innerlijk landschap verkennen, afdalen in jezelf

Je aandacht richten en je hoofd leegmaken

Leren jezelf te zien vanuit een ruimer perspectief

Observeren, niet oordelen, mild zijn

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.