Praktijkinformatie

Onderstaand vindt u praktische informatie over de praktijk, waaronder: Het kwaliteitsstatuut, de privacyverklaring voor gegevensverwerking bij Het Noorden, informatie over de behandeling in een vrijgevestigde praktijk, de huidige wachttijden en de klachtenregeling.


Praktische informatie over de praktijk

Kamer van Koophandel

Psychologiepraktijk Het Noorden staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70083584.

Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut van Praktijk het Noorden is goedgekeurd. U kunt hem hier vinden:

Kwaliteitsstatuut – Psychologiepraktijk Het Noorden

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Hier vindt u de privacyverklaring met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens bij Het Noorden, waarbij aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldaan wordt.

Privacy Verklaring – Het Noorden

In behandeling bij een vrijgevestigde praktijk

Hier vindt u een folder over wat u moet weten wanneer u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog in de vrijgevestigde praktijk, zoals Het Noorden is. De folder is uitgebracht door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten – de LVVP.

LVVPcliëntenfolder2018

Voor een Engelstalige folder/For english:

LVVP client folder ENGLISH

Wachtlijst

Op dit moment heeft Het Noorden voor de Basis GGZ geen wachtlijst. Na het intake-gesprek worden de vervolggesprekken direct gepland. Er zijn dan geen wachttijden. Voor Jungiaanse therapie gelden op dit moment geen wachttijden.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent, een vraag of een klacht heeft, dan ben ik, uw behandelaar, het eerste aanspreekpunt. Komen wij daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar Het Noorden bij aangesloten is, de LVVP, of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. U vindt de klachtenregelingen van de LVVP hier: LVVP klachtenregeling.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.