Jungiaanse Therapie

De Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961) is de grondlegger van de Analytische Psychologie, een vorm van dieptepsychologie die gericht is op het onderzoeken van het zelf. Het gaat hierbij om het verbinden van bewust met onbewust. Waar we anders doen dan we eigenlijk willen, zijn we intern verdeeld: er is een tegenstelling tussen binnen en buiten. Jungiaanse therapie bij Het Noorden richt zich op het bevorderen van zelfontwikkeling. Het oriënteert zich op het Jungiaanse gedachtegoed en is geen officiële Jungiaanse analyse.

´Wat in het onbewuste ligt wil verwezenlijkt worden. Bewustzijn groeit niet door beelden van licht voor te stellen, maar door bewustwording van het donker.´  

Carl Gustav Jung

Zelfontwikkeling

Jungiaanse therapie bij Het Noorden richt zich op het bevorderen van de zelfontwikkeling en het vergroten van zelfkennis. Het betekent een diepteproces induiken. Onze interne verdeeldheid over waarom we niet leven zoals we willen onderzoeken. Het analyseren van bewuste en onbewuste motieven, dromen, drijfveren, gedachten, gevoelens en gedragingen.  Er ontstaat dan overzicht en inzicht in onszelf en er komt meer eenheid in ons denken en voelen, willen en doen. Jung noemde dit proces van meer en meer jezelf worden ‘het individuatieproces‘.

Het innerlijk landschap ontdekken

Hoe we doen en wat we zeggen wordt bepaald door ons innerlijk landschap. Vaak weten we zelf niet hoe die eruit ziet, ze is immers aan ons eigen oog onttrokken. Door naar onszelf te kijken vanuit een observerend perspectief, brengen we dat landschap in kaart: Hoe ziet het er daar uit? Welke wetten en regels gelden er? We betreden ‘terra incognita’, oftewel onbekend gebied. Deze deur doorgaan leidt tot een betere afstemming van ons doen en denken op wie we zijn.

Hoe?

In Jungiaanse Therapie bij Het Noorden werken we voornamelijk met dromen. Ook fantasieën, imaginaties en fascinaties zijn een leidraad in deze reis door onbekend gebied. We onderzoeken vanuit een Jungiaans kader, duidend en symbolisch. Ook geven we expressie door middel van tekenen, schrijven, bewegen, zandspel of het doen van een opstelling. Een Jungiaanse therapie kan maanden tot jaren in beslag nemen, afhankelijk van je doel. Eenmalige droomanalyse is ook mogelijk, dat kan voldoende zijn om er zelf mee verder te gaan, maar ook een kijkje in de keuken geven om te zien of deze therapievorm iets voor jou is.

Voor wie?

  • Als je jezelf verder wilt ontwikkelen of beter wilt leren kennen.
  • Als je merkt dat iets je blokkeert, maar je weet niet wat.
  • Als je behoefte hebt dieper te gaan en verder te kijken.
  • Als je oude wonden wilt helen.

Voor ondernemers, leiders, kunstenaars of personen in andere beroepen waar veel van ons wordt gevraagd, is werken met het onbewuste belangrijk: het vergroot de zelfkennis, sterkt het functioneren en je kunt dichter bij jezelf blijven, waardoor je inspiratie en creativiteit beter stroomt.

Mocht je vragen hebben, meer informatie willen of als je je afvraagt wat Jungiaanse therapie voor je kan doen, neem dan contact op.

De wens tot grotere zelfkennis en het besef dat dit confronterend kan zijn, is een voorwaarde voor therapie. Acute suïcidaliteit, (kwetsbaarheid voor) psychose en/of verslavingsproblematiek zijn contra-indicaties.

Hoewel ik op dit moment in vooropleiding ben tot psychoanalytica bij de NAAP, is de Jungiaanse therapie bij Het Noorden gebaseerd op het Jungiaanse gedachtegoed, maar (nog) geen officiële Jungiaanse Analyse onder de auspiciën van de IAAP of de NAAP.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.