Het Nieuwe Matriarchaat

De Nieuwe Aarde

Naast mijn werk als psycholoog doe ik onderzoek naar wat ik noem De Nieuwe Aarde. Waar gaat het heen met onze maatschappij? Ik ervaar dat we als mensheid in transitie zijn naar compleet nieuwe vormen van Samen, Leven en Zijn. Vormen die De Moedergrond als basis hebben. Die gaan over in relatie leven met Natuur, Hart en Ziel.

Het Nieuwe MatriarchaatWat is dat?

Het Nieuwe Matriarchaat focust op matriarchale waarden als: de community als basis (ipv het individu), holistisch en harmonisch wereldbeeld, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, samenwerken, meer gericht op zijn en zorg voor elkaar in plaats van bereiken en het individuele streven. Matriarchale samenlevingen zijn, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, geen spiegelvorm van een patriarchaat (hiërarchisch en dominantie van masculiene principes), maar zijn samenlevingen in balans. Zij zijn egalitair, matrilineair (afstamming via de moederlijn) en matrilokaal (dochters blijven bij de moeder wonen).

Activiteiten Het Nieuwe Matriarchaat

Ik werk intuïtief door te schilderen en schrijven wat er in mij leeft en volg dit om te zien waar het mij brengt. Volgen wat zich aandient is in mijn ogen onderdeel van oude mystery teachings die het Leven zoals het zich aan ons toont wijsheid toedichten. Uit de draadjes die ik volg is het festival Return to Motherland ontstaan, waar we De Nieuwe Aarde daadwerkelijk manifesteren en beleven. Mijn oraculaire vrouwencirkel De Raad van Vrouwen is voortgekomen uit een gedicht en geeft mij en de vrouwen elke samenkomst opnieuw een verdere uitlijning met onszelf en elkaar. Tijdens mijn laatste zwangerschap schreef ik een initiatie sprookje voor de nieuwe tijd, De Nachtkat uit het Noorden, welke de basis vormt voor een bijzondere training in bewustzijn die ik eruit samenstelde: The Teachings of the Nightcat. Vanuit mijn creatieve quest en de schilderijen die eruit geboren worden zie ik een aantal Hoedsters van de Nieuwe Aarde ontstaan: Hoedsters van de Moedergrond. Ik bundel al deze activiteiten op Het Nieuwe Matriarchaat.

‘Dark Moon Rising – When women bring down the moon’ door EH van Leeuwen

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.