GGZ

In de Generalistische Basis GGZ worden lichte tot matig ernstige psychologische klachten behandeld. We werken klachtgericht op basis van het Zorgprestatiemodel en vergroten het inzicht in wat er speelt, waarom en hoe daarmee omgegaan kan worden. Om in de basis GGZ behandeld te kunnen worden is er een verwijzing van de huisarts nodig en een vermoeden van een DSM-diagnose.

Behandeling in de Basis GGZ is geschikt bij de volgende klachten:

 • Angst- en paniekklachten
 • Depressie, somberheid
 • Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlieservaringen
 • Overspannenheid, burnout, surmenage
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Relatieproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • “Vage” lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met het ouder worden

Wanneer er sprake is van crisis, acute suïcidaliteit, psychose of verslavingsproblematiek is een vrijgevestigde praktijk als Het Noorden wegens ontbreken van een specialistisch team en crisisdienst niet geschikt. Relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.