Schaduwwerk training

Vierdelige training Schaduwwerk

Schaduwwerk is het leren werken met de kracht van het verborgen zelf. De schaduw is als een onzichtbare tweeling die vlak naast of achter ons leeft. Deze onbekende kunnen we niet direct zien; als we ons omdraaien, draait hij als volleerde schaduwdanser met ons mee. We zien hem geprojecteerd op de mensen en dingen om ons heen.

In deze training gaan we hem leren detecteren door naar signalen van zijn aanwezigheid te speuren. Zo komen we in contact met de rijkdom die er ligt in ‘het onbewuste bewust maken’. Want hoewel de schaduw op het eerste gezicht naar ons lijkt te kijken met een lelijk gelaat, ligt er een diepe vriendschap op ons te wachten als we die open en vriendelijk benaderen.

”Misschien zijn alle draken in ons leven uiteindelijk wel niets anders dan prinsessen, die er slechts op wachten dat wij in hun ogen één keer mooi zijn en ons dapper gedragen. Misschien is alle verschrikking in diepste wezen wel niets anders dan het hulpeloze dat van ons hulp verwacht.”

Rainer Maria Rilke

Doelstelling en werkvorm

De training heeft als doel je de schaduw te leren ervaren en detecteren door een mengeling van creatieve, lichaamsgerichte en intuïtieve werkvormen. We gaan ervaringsgericht aan de slag. Bereid je voor op een hoop eigen inbreng, kijken naar jezelf, luisteren naar de ander, sharing en ervaren. Onderwerpen die we o.a. behandelen: buikademhaling, voelen van het oorspronkelijke zelf, observeren van schaduwinhoud, werken met de schaduw in dromen, opstellingen als hulpmiddel om de schaduw zichtbaar te maken. Na de training heb je handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met jouw innerlijke schaduwdans.

Data en Tijden

Via Zoom: woensdagvond 12 januari 2022 – 20:00 tot 22:00
In de yurt: zaterdag 5 februari 10:00 tot 15:00
Via Zoom: woensdagavond 23 februari 2022 – 20:00 tot 22:00
In de yurt: zaterdag 19 maart 10:00 tot 15:00

Aankomst op de zaterdagen om 9:45, start 10:00, afronding 15:00
Koffie, thee, water incl, met een pauze rond 12:00

Deelname

€280

Aanmelden via: evelien@praktijkhetnoorden.nl. Deelname is definitief na betaling.

Sedna: Het herstellen van de relatie met het diepe gevoelsleven

Sedna als gids naar het gevoelsleven

Sedna by Antony Galbraith

Sedna, de Inuït Godin van de arctische zee, kan ons helpen om uit onze staat van afgescheidenheid te komen en terug in contact met ons diepe gevoelsleven.

In deze inuït mythe weigert Sedna om te trouwen, niemand is goed genoeg voor haar. Hierop wordt haar vader zo boos dat hij haar dwingt om te trouwen met de eerste de beste. Eenmaal gehuwd komt Sedna erachter dat haar man half mens, half vogel is. Zij is diep ongelukkig en de ijzige poolwind draagt haar jammerkreten over de toendra naar haar vader. Hij krijgt medelijden met haar en komt haar redden. Wanneer zij echter achterna gezeten worden door Sedna’s man, Stormvogel, duwt haar vader Sedna uit de kajak om zichzelf te redden. Wanneer zij zich in doodsangst aan de kajak vastklempt, hakt haar vader haar de vingers af. En zo zinkt Sedna naar de diepe donkerte van de arctische oceaanbodem. Haar afgehakte vingers echter veranderen in walvissen, zeehonden en andere zeewezens en Sedna wordt heerseres van alle wezens die in de zee leven. Sindsdien wordt zij ook wel genoemd ”De oude vrouw van onder de zee”. Zij beslist welke zeewezens zij loslaat uit de spiegelpoel onder haar olielamp, maar wanneer de mensen haar niet eren houdt zij ze vast en wordt er op aarde honger geleden.

Sedna brengt ons in contact met ons gevoelsleven en de diepe poel van ons onbewuste. Wij dienen daarvoor de juiste gebruiken in acht te nemen, onder andere die van een ‘natuurlijk leven in verbinding en in lijn met de wetten van moeder aarde’. Doen wij dit niet, dan verliezen wij het contact met onszelf en zullen we ‘honger lijden’.

Sedna wordt ook wel gezien als de ‘Wereldziel’, diep weggezonken in het collectief, maar desalniettemin van bepalende invloed op een voedend verbinding met de wereld en onszelf. In deze tijd, waarin onze verstoorde relatie met de natuur tot grote gevolgen leidt voor het algemeen welzijn, is het des te belangrijker dat wij in goede harmonie met Sedna leven.

In deze workshop duiken we in het verhaal van Sedna middels storytelling, cirkelwerk en systemisch werk. In inheemse tradities is het bijeenkomen in een cirkel, waar wij aanwezig zijn vanuit ons hart, helend op zichzelf. Vanuit die staat zullen wij onderzoeken wat Sedna ons kan leren over onze eigen staat van afgescheidenheid, somberheid, depressie of dissociatie. En hoe wij een natuurlijk leven kunnen leiden, terug in verbinding met onszelf, onze intuïtie en creativiteit.

Datum

Zaterdag 4 september 2021 in de Yurt op lokatie in Dussen NB (40 min van Rotterdam) van 10:00 tot 17:00 met pauze van een uur. Bijdrage: €60

Aanmelden: stuur een email naar evelien@praktijkhetnoorden.nl. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

De Zeven Richtingen – Werken met het medicijnwiel

Werken met het medicijnwiel is je binnenwereld instappen. We gebruiken de zeven richtingen als spiegel voor wat er in ons speelt, in de cirkel staan en je verbinden met de verschillende richtingen is een stap achteruit doen en jezelf observeren. Het doel van deze bijeenkomst is de reis naar binnen te maken. We werken aan bewustwording van dieperliggende patronen en leren deze in een ander licht te zien, dit noemen we schaduwwerk. Door het donker te belichten, maken we ruimte voor groei.

”Zelfkennis groeit niet door beelden van licht voor te stellen, maar door het eigen onbewuste bewust te maken.” Vrij naar CG Jung

Medicijnwiel

Het medicijnwiel is een wijsheidstool die in verschillende inheemse tradities gebruikt wordt. Het wordt ingezet in ceremonies en rituelen gericht op heling en inzicht. Het gebruik ervan is onder andere te vinden bij de inheemse volkeren van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en die van de Sami in het noorden van Scandinavië. De zeven richtingen van het wiel verwijzen naar het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen en die van de Aarde (beneden), Hemel (boven) en het Midden. Lees hier voor meer informatie over de zeven richtingen. Het medicijnwiel staat voor de representatie van de interafhankelijke verbinding tussen mens en natuur, binnen en buiten, microkosmos en macrokosmos.

Bewust worden van jezelf leidt tot een groter begrip van jezelf en meer zelfacceptatie. Ook geeft het een gevoel voor de grotere samenhang van de dingen, waardoor we ons meer verbonden en gedragen voelen.

Werkwijze

Elke bijeenkomst werken we een deel individueel o.a. door middel van sharing, cirkelwerk, zelfreflectie, meditatie, storytelling of lichaamswerk. Het tweede deel werken we als groep met het medicijnwiel en kunnen max. 2 mensen per keer een persoonlijk thema inbrengen die we met elkaar opstellen. Dit geeft zowel de vraagsteller inzicht, als de leden die opgesteld worden, omdat ook zij vaak geraakt worden in eigen stukken die bijvoorbeeld mee resoneren of door het ervaren van de kracht van het medicijnwiel.

De derde factor

Binnen een hechte groep ontstaat een derde beïnvloedende factor, die de groep als het ware ”optilt” en zo tot een hoger niveau van inzicht komt. In een veilige groep kun je delen wat in jou leeft en wordt je volledig geaccepteerd in wie je bent. Dat is het meest leerzaam voor elk groepslid en zo ontstaat een voedende ruimte.

Voor wie?

De groep is voor deelnemers die willen werken aan zelfontwikkeling. Je kunt met een intentie/vraag van start gaan of er open in stappen. Deelname vraagt om toewijding, dit dient de veiligheid binnen de groep en de stimulerende uitwerking ervan op zowel de groepsbinding als op alle leden individueel, indien mogelijk is de aanmelding voor drie bijeenkomsten.

Wanneer?

Data 2020 (onder voorbehoud)

dinsdag 24 oktober – 14:00 tot 16:00

Deelname: €30 per keer – vooraf te voldoen.

Aanmelden: stuur een email met je naam, geboortedatum en telefoonnummer. De aanmelding is pas definitief na betaling.

De Zeven Richtingen – Werken met het Medicijnwiel

Werken met het medicijnwiel is je binnenwereld instappen. We gebruiken de zeven richtingen als spiegel voor wat er in ons speelt, in de cirkel staan en je verbinden met de verschillende richtingen is een stap achteruit doen en jezelf observeren. Het doel van deze bijeenkomst is de reis naar binnen te maken. We werken aan bewustwording van dieperliggende patronen en leren deze in een ander licht te zien, dit noemen we schaduwwerk. Door het donker te belichten, maken we ruimte voor groei.

”Zelfkennis groeit niet door beelden van licht voor te stellen, maar door het eigen onbewuste bewust te maken.” Vrij naar CG Jung

Medicijnwiel

Het medicijnwiel is een wijsheidstool die in verschillende inheemse tradities gebruikt wordt. Het wordt ingezet in ceremonies en rituelen gericht op heling en inzicht. Het gebruik ervan is onder andere te vinden bij de inheemse volkeren van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en die van de Sami in het noorden van Scandinavië. De zeven richtingen van het wiel verwijzen naar het Noorden, Oosten, Zuiden en Westen en die van de Aarde (beneden), Hemel (boven) en het Midden. Lees hier voor meer informatie over de zeven richtingen. Het medicijnwiel staat voor de representatie van de interafhankelijke verbinding tussen mens en natuur, binnen en buiten, microkosmos en macrokosmos.

Bewust worden van jezelf leidt tot een groter begrip van jezelf en meer zelfacceptatie. Ook geeft het een gevoel voor de grotere samenhang van de dingen, waardoor we ons meer verbonden en gedragen voelen.

Werkwijze

Elke bijeenkomst werken we een deel individueel o.a. door middel van sharing, cirkelwerk, zelfreflectie, meditatie, storytelling of lichaamswerk. Het tweede deel werken we als groep met het medicijnwiel en kunnen max. 2 mensen per keer een persoonlijk thema inbrengen die we met elkaar opstellen. Dit geeft zowel de vraagsteller inzicht, als de leden die opgesteld worden, omdat ook zij vaak geraakt worden in eigen stukken die bijvoorbeeld mee resoneren of door het ervaren van de kracht van het medicijnwiel.

De derde factor

Binnen een hechte groep ontstaat een derde beïnvloedende factor, die de groep als het ware ”optilt” en zo tot een hoger niveau van inzicht komt. In een veilige groep kun je delen wat in jou leeft en wordt je volledig geaccepteerd in wie je bent. Dat is het meest leerzaam voor elk groepslid en zo ontstaat een voedende ruimte.

Voor wie?

De groep is voor deelnemers die willen werken aan zelfontwikkeling. Je kunt met een intentie/vraag van start gaan of er open in stappen. Deelname vraagt om toewijding, dit dient de veiligheid binnen de groep en de stimulerende uitwerking ervan op zowel de groepsbinding als op alle leden individueel, indien mogelijk is de aanmelding voor drie bijeenkomsten.

Wanneer?

Data 2020 (onder voorbehoud)

dinsdag 27 oktober – 14:00 tot 16:00

Deelname: €30 per keer – vooraf te voldoen.

Aanmelden: stuur een email met je naam, geboortedatum en telefoonnummer. De aanmelding is pas definitief na betaling.

Door de Noorderpoort – Vrouw Holle en de Wijsheid van de Voormoeders

Door de Noorderpoort – Vrouw Holle en de Wijsheid van de Voormoeders

29 mei 2020

Wie we zijn wordt onder andere bepaald door de vormende invloed van onze ouders, opvoeding, de cultuur en zelfs onze voorouders. Deze invloed kan voedend zijn, wanneer we beseffen hoe we gevormd zijn en ons tegelijkertijd vrij voelen om onze eigen weg te gaan. Maar de invloed kan ook blokkerend werken, wanneer we ons, vaak onbewust, gebonden voelen en vast komen te zitten in herhalende patronen.

Wanneer we op zoek zijn naar levenswijsheid, keren we ons naar het Noorden, de eerste richting van het medicijnwiel. Het is de plek achter ons, de weg die achter ons ligt. We gaan door de Noorderpoort, naar de plek voorbij tijd en ruimte, waar de voorouders zijn. Het Noorden staat voor wat onbewust is en ons vormt en beïnvloedt. We vinden er de moeders en voormoeders met hun schat aan kennis en wijsheid.

In deze Zoom bijeenkomst richten we ons op iets waar we tegen aanlopen, een oud patroon of een thema, iets waar we meer inzicht in willen. Vanuit daar gaan we door de Noorderpoort op bezoek bij de voormoeders en hun wijsheid. Vrouw Holle zal onze gids zijn!

Werkvorm: meditatie, dieptewerk, intuïtieve opdrachten die het onbewuste triggeren en talking circle.

Kosten: €15 per tikkie, na aanmelding

Aanmelden per email: evelien@praktijkhetnoorden.nl

De Wolfsvrouwe

Vergeten zielsdelen opsporen en nieuw leven inblazen

Catherine Meyers

La Loba, de Wolfsvrouwe, schuifelt door de woestijn op zoek naar botten. Het liefst vindt ze wolvenbeenderen. Deze verzamelt ze tijdens haar lange tochten door de droge woestenij. S’nachts stookt ze haar vuur op en zingt over wat verloren is gegaan, opdat er opnieuw leven kan stromen. Zij is de oude, wijze vrouw in onze psyche, die ons voorgaat in de zoektocht naar ons wilde, vaak vergeten zelf.

Op 22 december, in de donkere tijd van het jaar, komen we bij elkaar en gaan ook wij op zoek naar de Wolfsvrouwe in ons. Zij die ons kan helpen de oude beenderen terug te vinden: de resten van verhalen die eens van het leven bruisten, maar nu ongebruikt in de woestijn van ons onbewuste liggen. Het is de blijdschap die niet mocht zijn. Het vergeten verdriet over dat wat verloren ging. De boosheid om het gebrek aan geborgenheid. Het zijn de onontplooide talenten die we hebben moeten verdringen, omdat ze geen plek kregen om te groeien. De onschuld van het kind in ons die we de laan uit stuurden toen we ‘volwassen moesten doen’.

Welke vergeten delen in jou liggen te slapen in de woestijn? Welke weggestopte kracht in jou wacht er op La Loba om wakker gezongen te worden?

Werkvormen: Storytelling, dieptewerk, creatieve expressie, sharing, dans.

De Wolfsvrouwe wordt georganiseerd door De School voor Schaduwwerk. Een plek waar zelfonderzoek centraal staat. ‘De Wolfsvrouwe’ is onderdeel van een reeks aan evenementen met als doel in jouw eigen onbewuste te duiken.  Het thema is steeds verschillend, maar de werkvorm blijft hetzelfde: natuur, reflectie, stilte en expressie.

Datum: zondag 22 december 2019

Tijd: 11:00 – 14:00

Kosten: €30 (via tikkie na aanmelding)

Locatie: Hillegersberg Rotterdam, adres volgt na aanmelding

Aanmelden? Stuur een email naar evelien@praktijkhetnoorden.nl

De innerlijke tuin

 

Licht op je Onbewuste

Het Onbewuste is als een reservoir aan mogelijkheden die zich aan ons toont als we ons licht erop laten schijnen.

‘Antler shaman weaver of the forest’ by Carolyn Hillyer

 

Marlien (Klinisch hypnotherapeut, Hypnobirthing trainer) en Evelien (GZ psycholoog, Jungiaans therapeut) zijn gefascineerd door de diepte van het onbewuste en, wanneer je erin duikt, de helende werking. Ze nemen je deze dag mee naar je eigen innerlijke tuin. Een dag om je te verbinden met de diepere lagen in jezelf. Je gaat werken met de kracht van het bos en hoe je je hierin kunt onderdompelen. Je komt uit je hoofd, in je lijf en in contact met jezelf. Verder komen aan bod: meditatie, visualisatie en creatieve expressie.

Aanmelden doe je via een email naar evelien@praktijkhetnoorden.nl

Licht op je Onbewuste is een serie aan evenementen met als doel in jouw eigen onbewuste te duiken. Elk buigt zich over een eigen onderwerp, maar met steeds dezelfde ingrediënten: natuur, duiken in je onbewuste, reflectie, stilte en expressie.

 

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.