Raad van Vrouwen – met Ademwerk

Sacred Sharing herstelt de verbinding

De Raad van Vrouwen is een meditatieve cirkelbijeenkomst gericht op het Yin principe van Sacred Sharing – Delen vanuit je diepste wezen. Sleutelwoorden van deze cirkel zijn: acceptatie, aanwezigheid en ontvankelijkheid.

Yin is de laag van beelden, gevoelens, sensaties, associaties. Door vanuit deze laag met elkaar te delen, weven we een web van onderlinge verbondenheid met elkaar en het Veld. We starten met Ademwerk door Miranda van MiYoga, waarna de sharing volgt. 

Wat je meeneemt uit een Raad van Vrouwen:

‘Uit je hoofd naar je lijf, je adem als poort naar de diepte van jouw eigen stem, in verbinding met de cirkel.’ 

mi-yoga.nl  |  praktijkhetnoorden.nl

Way of the Dank Moon - by Evelien van Leeuwen

Energy Flow

Energie Yoga in de yurt door Pien en Charlotte van Energy Flow 750.

https://pienkindercoach.nl/energy-flow-3/

Creative Roots

Plantmedicijn & Intuitief Schilderen

zaterdag 20 augustus

9:30 – +/- 13:30

€50

Intuïtief Schilderen

Creativiteit is niet gewoon een hobby, het is een noodzaak. Als we afgestemd zijn op wat van binnen is en daar intuïtief expressie aan geven, komen we in dialoog met onszelf. Op die manier leven en werken, is in lijn met wie we zijn, daarom klopt wat we maken altijd en hoeft het nooit ‘goed’ of ‘mooi’ te zijn. Het is precies wat het is en dat brengt ons thuis. 

Wat gaan we doen?

In de cirkel komen we samen. We verbinden ons met de elementen en het niet-wetende veld van onze creatieve stroom, die precies weet waar we moeten zijn. We openen ons voor de wijsheid van de truffel in microdosering, welke ons verbindt met de ‘Dreamtime’ en ‘De Diepe Wateren’ van onze oerbron. Daar vinden wij wie we zijn. Dat zetten we op het doek, gewoon vanuit waar we zijn en wat er opkomt. Zo komen we thuis.  

Raad van Vrouwen – Intuïtieve Sharingcirkel

Samen Niet-Weten leidt tot Nieuw-Weten

De Raad van Vrouwen is een meditatieve cirkelbijeenkomst voor iedereen (M/V/N) waarin we contact maken met de symbolische, innerlijke ‘rechterhersenhelft’ dimensie van beelden, gevoelens, sensaties en verhalen. Het is een vorm van gezamenlijke Actieve Imaginatie (CG Jung). We starten met Ademwerk door Miranda van MiYoga, waarna een intuïtieve sharing volgt, met erna ruimte voor creatieve expressie.

Wat je meeneemt uit een Raad van Vrouwen:

Uit je hoofd naar het wijze niet-weten. In vruchtbare uitwisseling met je diepe intuïtie krijg je zicht op waar je heen beweegt.’ 

De Raad van Vrouwen is onderdeel van een experimenteel onderzoek naar de invloed van de rechterhersenhelftfunctie van het ”niet-weten en de intuïtie” op de groepspsyche. Samen niet-weten lijkt te leiden tot een Veld, waaruit nieuw-weten ontstaat, dat niet gestuurd is door het denken, maar meer voort lijkt te komen uit het creatieve onbewuste. Jouw deelname wordt gewaardeerd en helpt om meer zicht te krijgen op dit proces.  

mi-yoga.nl  |  praktijkhetnoorden.nl

aanmelden via evelien@praktijkhetnoorden.nl

Try-out

vrijdag 15 juli

20:00 – 22:00

€30 – try-out tarief

Serie van vier

vrij 23 sept – 23 dec – 17 maart – 16 juni

20:00 – 22:00

€160 – er wordt verwacht dat je alle keren aanwezig bent.

Het Vrouwen Medicijn

Het Vrouwen Medicijn brengt ons in verbinding met ons lijf, onze zintuigen, onze gevoelens, en daarmee met onszelf. De vrouwenwond is een ziekmakende staat van afgescheidenheid waarbij we als vrouw moeizaam in contact komen met wat we voelen, wat onze grenzen zijn, waar we wel of geen behoefte aan hebben. Het verstoort een gezonde relatie met ons lijf, maar ook die met ons gevoelsleven.

Het Vrouwen Medicijn is een helend weekend waarin we contact maken met het lijf. Contact met de natuur. Contact met wat er van binnen leeft.

Hoe activeren we Het Vrouwen Medicijn?

Vertragen – mindfull in het lichaamsbewustzijn blijven, uit het hoofd, in het lijf. Beweging die heel dicht bij jou blijft. ‘The Body knows the Way’. Voelen zonder vluchten. Niet hoeven oplossen.

Labyrint lopen – meditatief wandelen om de zintuigen te activeren. Het labyrint brengt je bij je centrum.

Plantmedicijn – microdosering truffels die ontspanning en openheid brengen. Vanuit deze openheid lopen we het labyrint en bewegen daarna op zachte, mystieke muziek.

Sharing Cirkel – delen in de cirkel vanuit waar jij bent, niets meer, niets minder. Delen vanuit je hart, zonder te hoeven be-denken of ‘het goed te doen’ is een krachtig medicijn.

Droomwerkgroep

In deze droomwerkgroep leer je de taal van je eigen dromen spreken.

Data

Zoom – link ontvang je na aanmelding

Woensdagavond 20:00 – 21:30

6 april

20 april

4 mei

18 mei

1 juni

15 juni

Schaduwwerk training

Vierdelige training Schaduwwerk

Schaduwwerk is het leren werken met de kracht van het verborgen zelf. De schaduw is als een onzichtbare tweeling die vlak naast of achter ons leeft. Deze onbekende kunnen we niet direct zien; als we ons omdraaien, draait hij als volleerde schaduwdanser met ons mee. We zien hem geprojecteerd op de mensen en dingen om ons heen.

In deze training gaan we hem leren detecteren door naar signalen van zijn aanwezigheid te speuren. Zo komen we in contact met de rijkdom die er ligt in ‘het onbewuste bewust maken’. Want hoewel de schaduw op het eerste gezicht naar ons lijkt te kijken met een lelijk gelaat, ligt er een diepe vriendschap op ons te wachten als we die open en vriendelijk benaderen.

”Misschien zijn alle draken in ons leven uiteindelijk wel niets anders dan prinsessen, die er slechts op wachten dat wij in hun ogen één keer mooi zijn en ons dapper gedragen. Misschien is alle verschrikking in diepste wezen wel niets anders dan het hulpeloze dat van ons hulp verwacht.”

Rainer Maria Rilke

Doelstelling en werkvorm

De training heeft als doel je de schaduw te leren ervaren en detecteren door een mengeling van creatieve, lichaamsgerichte en intuïtieve werkvormen. We gaan ervaringsgericht aan de slag. Bereid je voor op een hoop eigen inbreng, kijken naar jezelf, luisteren naar de ander, sharing en ervaren. Onderwerpen die we o.a. behandelen: buikademhaling, voelen van het oorspronkelijke zelf, observeren van schaduwinhoud, werken met de schaduw in dromen, opstellingen als hulpmiddel om de schaduw zichtbaar te maken. Na de training heb je handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met jouw innerlijke schaduwdans.

Data en Tijden

Via Zoom: woensdagvond 12 januari 2022 – 20:00 tot 22:00
In de yurt: zaterdag 5 februari 10:00 tot 15:00
Via Zoom: woensdagavond 23 februari 2022 – 20:00 tot 22:00
In de yurt: zaterdag 19 maart 10:00 tot 15:00

Aankomst op de zaterdagen om 9:45, start 10:00, afronding 15:00
Koffie, thee, water incl, met een pauze rond 12:00

Deelname

€280

Aanmelden via: evelien@praktijkhetnoorden.nl. Deelname is definitief na betaling.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.