Home

Het Noorden is een praktijk voor Jungiaans georiënteerde therapievormen zowel buiten als binnen de GGZ.

Mijn specialisaties 

Hechting, transgenerationeel (overgedragen) trauma, moederwond, narcisme, bewust ouderschap, alles rond geboorte, waaronder bevallingstrauma, ziekte en sterven, diepgaande zelfontwikkeling, ontwikkeling van de vrouw, stemming en angst.

Werkvormen

Droomanalyse, schaduwwerk, systeemopstelling, lichaamswerk, free writing, voice dialogue, emotieregulatie, innerlijk kind, de stem van binnen, complexen en projecties, EMDR, plantmedicijn.  

Focuspunten in het therapeutisch werk

Zijn met wat Is vanuit de Goede Moeder, dus vanuit verdraagzaamheid, vertrouwen, acceptatie, erkenning.

Leren onderscheiden wat echt is, wat van jou is en wat van de ander is.

Volgen wat zich aandient.

Klacht als medicijn.

Vertrouwen op het Goede. 

Veiligheid. 

Kwetsbaarheid als kracht. 

Complex herkenning.

De Interne Observator.

De Stem van Binnen leren horen en volgen.

De Rode Draad van jouw eigen verhaal, dat zich altijd ontvouwt, leren herkennen. 

 

Ken Jezelf

Om te groeien moet je je wortels kennen. Kijken naar je eigen oorsprong vraagt om zelfreflectie en moed. Het Noorden is een plek waar je de diepte in kunt. Waar je de onbegrepen delen van jezelf in kaart kunt brengen. Op weg naar begrip, zelfinzicht en helderheid.

Het Noorden als metafoor voor het onbewuste

Het noorden is van oudsher de belichaming van een plek vol contrasten. Het is er donker, koud en onbekend, maar ook fris, helder en wonderschoon. In de mythologie is het noorden de plek van de voorouders, het onbewuste en de wijsheid. In het noorden heersen de winter, ontstaat stilte en inzicht. Odin, de Scandinavische god van de wijsheid, hing er niet voor niets ondersteboven aan  Yggdrasil, de levensboom. Na negen dagen en nachten ontving hij er het geheim van zelfkennis. 

Zie het noorden als een metafoor voor het onbewuste: het noorden is dat wat we niet weten over onszelf, maar waar we wel steeds tegenaan lopen. Het zijn de vastgeroeste en herhalende patronen, de terugkerende sombere stemmingen. Het zijn onze angsten, zorgen en het onbegrepen verdriet. Maar ook onze potentie huist er, niet erkende talenten en de verhalen over onze afkomst die ons sterk maken.

Eigen Grond

Wanneer we ons eigen noorden ingaan, zullen we daar onze wortels vinden. Opnieuw grond onder de voeten. Dat geeft een gevoel van verbondenheid, veiligheid en rust. Als we deze reis naar het noorden in ons aanvaarden, en het is geen gemakkelijke reis, dan zal ons dat uiteindelijk de kalmte van een grotere zelfkennis en begrip brengen.

Psychologiepraktijk

Schaduwwerk

Bezoek mijn platform voor transitie Het Nieuwe Matriarchaat op Instagram

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief.